Lillestrøm Normisjon
 
 

Velkommen til Normisjon Lillestrøm

Velkommen til våre nettsider

Nyheter

Nytt fra normisjon.no


Acta - barn og unge i Normisjon

Hva skjer

 
fra . til .

.

Faste aktiviteter

 

Lovsangskvelder

 

Den Røde Tråd

 

4:14-klubben

4:14-klubben er en åpen klubb for barn mellom 4 og 14 år.

 

Språkgruppe for innvandrere

Sosialt samvær og språkopplæring

 
Annonse: