Lillestrøm Normisjon
 
 

Velkommen til Normisjon Lillestrøm

Velkommen til våre nettsider

Nyheter

Nytt fra normisjon.no


Acta - barn og unge i Normisjon

Hva skjer

 
kl 17:00

Lovsangskveld

01
MARS
Kl 11:00

Normisjons dag i Lillestrøm Kirke

15
MARS
Kl 17:00

Årsfest

15
MARS
Kl 19:00

Sammen i lovsang

Lillestrøm Kirke

20
MARS
Kl 19:00

Den røde tråd

16
APRIL
Kl 17:00

Søndagsåpent

Se med rene briller

19
APRIL

Faste aktiviteter

 

Lovsangskvelder

 

Alphakurs

Vi ønsker velkommen til Alphakurs

 

Den Røde Tråd

 

4:14-klubben

4:14-klubben er en åpen klubb for barn mellom 4 og 14 år.

 

Språkgruppe for innvandrere

Sosialt samvær og språkopplæring

 
Annonse: